Sunday, 18/11/2018 - 15:22|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ

THÔNG BÁO

Kết quả thẩm định hồ sơ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017

nộp bổ sung từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018;

Địa điểm, lịch tổ chức kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì trân trọng thông báo:

 

          1Kết quả thẩm định hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Việt Trì năm 2017, ngạch viên chức: giáo viên mầm non; đợt nộp bổ sung hồ sơ từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018: 13 thí sinh (có danh sách kèm theo).

          2. Địa điểm, lịch tổ chức kiểm tra sát hạch phỏng vấn:

          + Địa điểm: Trường THCS Tân Dân (địa chỉ:  Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ).

          Lịch tổ chức phỏng vấn:

          - Từ 9 giờ 00  phút ngày 01 tháng 4  năm 2018: Niêm yết danh sách.

          Mời 233 thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển ngày 18/01/2018 và 13 thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển ngày 22/03/2018, đến trường THCS Tân Dân để xem số báo danh và phòng dự kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

          - Từ 7 giờ 30 phút ngày 03/4/2018: tổ chức phỏng vấn. Tất cả các thí sinh có mặt tại THCS Tân Dân trước 30 phút để ổn định tổ chức.

          Yêu cầu thí sinh đến đúng thời gian quy định./.

 

Ngày ban hành:
25/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuẩn bị đón mừng năm mới canh dần 2010, với mục tiêu an toàn, tiết kiệm, văn minh.., Phòng GD & ĐT thành phố yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 30/6/2009, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của WebsitePhòng GD&ĐT thành phố Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-PGD, ngày 24/02/2010 của Trưởng phòng GD&ĐT Việt Trì)
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về việc thành lập các hội đồng coi chấm thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kính gửi: - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Trung tâm BTTE MCTT Việt Trì. Căn cứ văn bản số 1495/BGD&ĐT – VP ngày 09 tháng 9 năm 201 2000 6 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017. Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ - CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” Phòng GD&ĐT Việt Trì đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” thuộc khối Phòng Giáo dục & Đào tạo lần thứ 14 năm 2017 (tổng số hồ sơ gửi Hội đồng: 01; Số hồ sơ được thẩm định: 01).
Ngày ban hành:
16/12/2016
Ngày hiệu lực:
16/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực