Wednesday, 24/04/2019 - 09:41|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
QUY ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của WebsitePhòng GD&ĐT thành phố Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-PGD, ngày 24/02/2010 của Trưởng phòng GD&ĐT Việt Trì)
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về việc thành lập các hội đồng coi chấm thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực