Thursday, 21/03/2019 - 06:25|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Triển khai Kế hoạch số 508/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TWĐTN-HLHPNVN- HKHVN ngày 03/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hướng dẫn các sở GD&DDT chỉ đạo các phòng GD&DDT, các trường học tổ chức giới thiệu, tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2009-2010.
Ngày ban hành:
01/06/2010
Ngày hiệu lực:
01/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực