Wednesday, 24/04/2019 - 09:02|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo dục năm 2014 như sau: 1. Giáo viên Tiểu học: 40 chỉ tiêu 2. Kế toán trường học: 20 chỉ tiêu 3. Xét tuyển giáo viên mầm non: 90 chỉ tiêu
Ngày ban hành:
28/03/2014
Ngày hiệu lực:
28/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Việt Trì năm 2012 thông báo việc thi tuyển viên chức giáo dục năm 2012 như sau: Cơ cấu và số lượng viên chức giáo dục cần tuyển: Tổng: 64 biên chế cần tuyển, chia ra: * Giáo dục Tiểu học: 10 người * Giáo dục THCS: 20 người; chia ra: GV Tin học: 10 người; GV Thể dục: 10 người; * Nhân viên kế toán : 20 người. * Nhân viên thư viện: 14 người.
Ngày ban hành:
15/06/2012
Ngày hiệu lực:
15/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày ban hành:
19/05/2011
Ngày hiệu lực:
19/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày ban hành:
19/05/2011
Ngày hiệu lực:
19/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực