Monday, 21/01/2019 - 21:07|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Chuẩn bị đón mừng năm mới canh dần 2010, với mục tiêu an toàn, tiết kiệm, văn minh.., Phòng GD & ĐT thành phố yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 30/6/2009, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 113/SGD&ĐT- GDTrH, ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Giám đốc Sở GD & ĐT Phú Thọ, về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Phòng GD& ĐT Việt Trì yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện một số công việc cụ thể sau.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của WebsitePhòng GD&ĐT thành phố Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-PGD, ngày 24/02/2010 của Trưởng phòng GD&ĐT Việt Trì)
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực