Wednesday, 24/04/2019 - 09:24|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kính gửi: - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS - Trung tâm BTTE MCTT Việt Trì. Căn cứ văn bản số 1495/BGD&ĐT – VP ngày 09 tháng 9 năm 201 2000 6 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017. Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ - CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” Phòng GD&ĐT Việt Trì đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” thuộc khối Phòng Giáo dục & Đào tạo lần thứ 14 năm 2017 (tổng số hồ sơ gửi Hội đồng: 01; Số hồ sơ được thẩm định: 01).
Ngày ban hành:
16/12/2016
Ngày hiệu lực:
16/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 1636/SGD&ĐT-VP ngày 29/9/2016 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016 - 2017, phòng GD&ĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT cho năm học 2016-2017 như sau:
Ngày ban hành:
27/10/2016
Ngày hiệu lực:
27/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực