Wednesday, 24/04/2019 - 09:07|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Đây là bảng giá sách giáo khoa năm 2011 từ lớp 1 đến lớp 12 gồm các sách cơ bản và sách nâng cao của Nhà xuất bản Giáo dục.
Ngày ban hành:
29/04/2011
Ngày hiệu lực:
29/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2011
Ngày hiệu lực:
25/01/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 29/12/2006, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi.
Ngày ban hành:
05/09/2010
Ngày hiệu lực:
05/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 110/KHLT SGD&ĐT- CĐGDTỉnh ngày 01/02 /2010 của Giám đốc Sở GD&ĐT và Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Phòng GD&ĐT và CĐGD Thành phố thống nhất xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng 80 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, các ngày lễ lớn của Đất nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Ngày ban hành:
01/09/2010
Ngày hiệu lực:
01/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực