Thursday, 21/03/2019 - 06:53|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Ngày 15/11/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg Về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 25/7/2009, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
25/07/2009
Ngày hiệu lực:
25/07/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực