Thursday, 13/12/2018 - 19:39|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Ngày 31/8/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung chi tiết trong tệp tin đính kèm.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực