Saturday, 16/02/2019 - 12:06|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!

Phòng GD&ĐT Việt Trì đón nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phòng giáo dục