Tuesday, 25/06/2019 - 02:25|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018; Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018 - 2019

Căn cứ  Kế hoạch số 5789/KH-BTC ngày 25/12/2017 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh  về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018; Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018 - 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi). Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Mục đích ý nghĩa

1.1. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018:

Được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, gắn học với hành, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

1.2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019:

Được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy khả năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Tìm kiếm các giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và đời sống. Tôn vinh và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã tạo ra những mô hình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội khi triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

1.3. Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018:

Được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội lớn, đã và đang được triển khai tại Phú Thọ nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và Hội thi, Cuộc thi và Giải thưởng; Hội thi, Cuộc thi và Giải thưởng được triển khai sâu rộng, được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đơn vị, cá nhân.

- Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp thành phố đảm bảo nghiêm túc, khách quan, lựa chọn những đề tài tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

3. Đối tượng tham gia

3.1. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018

Tất cả các thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi (sinh ngày 25/6/1999 đến 25/6/2012) đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em ở miền núi, người dân tộc thiểu số tham gia dự thi.

3.2.  Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019

Mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Phú Thọ, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền tham gia dự thi.

3.3. Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018

Mọi cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, cá nhân tổ chức người nước ngoài đang làm việc, học tập, công tác, sinh sống tại Phú Thọ có công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2013 trở lại đây có thể tham dự giải thưởng.

4. Lĩnh vực dự thi

4.1. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

4.2.  Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;
5. Y dược;
6. Khoa học quản lý, Giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác.

4.3. Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;

2. Cơ khí và tự động hóa;

3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

4. Công nghệ vật liệu;

5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

5. Cơ cấu giải thưởng:

5.1. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018

- Giải thưởng cấp thành phố: Mỗi lĩnh vực 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

- Giải thưởng cấp tỉnh: Thực hiện theo Thể lệ của Ban tổ chức cấp tỉnh.

5.2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019; Giải thưởng khoa học công nghệ năm 2018; Các chế độ đối với các công trình, giải pháp đạt giải cấp tỉnh

Thành phố không tổ chức thi, nên cơ cấu giải thưởng và các chế độ khác của Hội thi, Giải thưởng thực hiện theo Kế hoạch và thể lệ của ban tổ chức cấp tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Ban tổ chức cấp Thành phố phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký.

2. Tổ chức phát động, tuyên truyền về các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng đến các các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp thành phố, lựa chọn những đề tài tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp tỉnh

4. Tiến độ thực hiện

41. Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018

- Tổ chức các đoàn tuyên truyền vận động trường học triển khai tổ chức tham gia Cuộc thi: Từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2018 (Nhận hồ sơ dự thi ngày 05/6/2018)

- Phát động cuộc thi tháng 4/2018.

- Thành lập hội đồng giám khảo chấm, xét trao giải tại tỉnh và tuyển chọn các đề tài tham gia Cuộc thi cấp tỉnh từ 10-15/6/2018.

- Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Cuộc thi và nộp về BTC cấp tỉnh: Từ ngày 16 - 25/6/2018.

4.2. Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019

- Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động: Từ tháng 4 năm 2018 đến hết tháng 5 năm 2019.

- Đơn vị, cá nhân dự thi trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ dự thi về BTC cấp tỉnh: Từ ngày 15 tháng 5 đến hết 15 tháng 7 năm 2019.

4.3. Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018

- Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động: Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018.

- Đơn vị, cá nhân dự thi trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ dự thi về BTC cấp tỉnh: Từ ngày 01 tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2018.

Lưu ý: Tác giả tham dự Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng tự chịu trách nhiệm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

5. Kinh phí: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố lập dự toán, bố trí vào dự toán ngân sách năm 2018, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo hướng dẫn hiện hành để tổ chức và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

- Trưởng ban Tổ chức: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phụ trách Văn hóa- Xã hội;

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Trưởng Phòng GD&ĐT (Phó Trưởng ban Thường trực); đồng chí Bí thư Thành đoàn Việt Trì;

- Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo Phòng: GD&ĐT; Tài chính- Kế hoạch; Kinh tế; Phó Bí thư Thành đoàn;

- Thư ký: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì.

- Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai nội dung của kế hoạch.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan:

- Đăng tải Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các trường học Tiểu học, THCS phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng tới tất cả các em học sinh trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Thành đoàn Việt Trì, Liên đoàn Lao động thành phố, và các thành viên Ban tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh có công trình, giải pháp sáng tạo tham gia Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng bằng nhiều hình thức phong phú nhằm cổ vũ, động viên việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống.

- Tham mưu cho Trưởng BTC thành lập Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký, các biểu mẫu tổ chức chấm thi cấp thành phố Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018.

- Tiếp nhận hồ sơ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 và tham mưu tổ chức cuộc thi cấp thành phố trước 15/6/2018 ; tham mưu hình thức tổ chức thi cấp thành phố; tổng hợp kết quả Hội thi báo cáo Ban tổ chức quyết định việc khen thưởng.

- Lập hồ sơ, lựa chọn, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các đề tài xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp tỉnh theo kế hoạch.

3. Thành đoàn Việt Trì

Chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội bằng nhiều hình thức sinh hoạt như Câu lạc bộ khoa học trẻ, sáng tạo trẻ, em yêu khoa học hoặc các buổi sinh hoạt thường kỳ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, thể lệ Cuộc thi, quan tâm tạo điều kiện để khuyến khích đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi toàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền, phát động, tôn vinh, khen thưởng và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp thành phố.

4. Phòng Tài chính- kế hoạch

 Chủ trì dự toán kinh phí chi tổ chức và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cấp thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố

 Phát động phong trào lao động sáng tạo trong công nhân viên chức, người lao động; vận động các đơn vị, cá nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp, đề tài, công trình nghiên cứu tham gia Hội thi, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ theo Kế hoạch và Thể lệ của BTC cuộc thi cấp tỉnh.

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố

Tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi.

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã

Tuyên truyền tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng bằng nhiều hình thức phong phú áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2018, Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2018 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018 - 2019 của Thành phố Việt Trì. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan có liên quan căn cứ Kế hoạch thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết